HI,欢迎您来到圣峰艺术网!

拂云庐

拂云庐

  • 作者:李圣峰
  • 尺寸:四尺斗方
  • 作品材质:纸本设色
  • 作品来源:画家本人
  • 报价:30000.00 元

咨询电话:182 0810 9901

扫一扫,加我微信

作品详情

作品名称: 拂云庐 材    质:
 设色纸本
作    者:  李圣峰 库存状态:  
尺    寸:  四尺斗方 作品价格:  20000.00
备    注:

款识:拂云庐

印章:李氏(朱),圣峰(白)